ET GODT SAMARBEID STARTER MED FELLES FORSTÅELSE

Robust studio er et kreativt selskap som produserer film med følelser og underholdning. 

Innholdet som vi leverer varierer hos alle kundene våre, og vårt fokus ligger i gjennomføringen. Hos oss er det vel så viktig at vi kan identifisere oss med produktet, som kunden. Felles forståelse er nøkkelen til et vellykket samarbeid.

 Kundene våre skal være tjent med leveransen, og vi tilbyr produksjoner som portrettfilm, reklamefilm, og dokumentarisk kortfilm. 

Teamet består av dyktige fagfolk med bred kunskap i alle seksjoner, og kan derfor holde produksjonen intern, som betyr raskere og bedre levering til kunden.

ROBUST STUDIO – WORKFLOW